Menu

breadcrumbbar

Privacyverklaring

Youconix, gevestigd te Den Bosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
+31737370330
contact@youconix.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Youconix verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Voor- en achternaam
 2. Adresgegevens
 3. Telefoonnummer
 4. E-mailadres
 5. KVK-nummer*
 6. BTW-nummer*
 7. Bankrekeningnummer*
 8. IP-adres**

* Optioneel
** Onze servers houden voor beperkte tijd IP-adressen bij over alle communicatie die er plaats heeft gevonden, met klanten alsook met niet-klanten, strikt voor diagnostische doeleinden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken geen bijzondere of juridische persoonsgegevens. Andere persoonsgegevens verwerken wij alleen ter uitvoering van onze bedrijfswerkzaamheden voor onze klanten, alsmede voor facturering van deze.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Youconix verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. facturering van de door ons verstrekte diensten;
 2. U te kunnen bellen of e-mailen indien er een probleem met uw website is geconstateerd; en
 3. als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangiften.

Geautomatiseerde besluitvorming

Youconix neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Youconix bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

Gegeven Bewaartermijn Reden
Personalia
Contactgegevens
KVK-nummer
BTW-nummer
7 jaar Belastingwet
IP-adressen 2 weken Diagnostiek
Website-data en emails zolang u klant bent (plus de levensduur van backups.) Dienstverlening

Delen van persoonsgegevens met derden

Youconix verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Youconix blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij delen uw informatie met de volgende partijen:

 1. Moneybird1, ter facturering van onze diensten;
 2. Open Domain Registry2 (ODR), indien wij uw domeinnaam/-namen beheren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Youconix gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Dataportabiliteit

U heeft het recht om uw data in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Youconix en heeft u het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de data die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging van uw data of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@youconix.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Youconix wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier3.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Youconix neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@youconix.nl

1 https://www.moneybird.nl/
2 https://www.opendomainregistry.net/
3 https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons